TabTopbar

10/3/65 นักเรียน ป.1–ป.3 อายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

14 มี.ค. 2565
114 times

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 11.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกหญิง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ประสานอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค (COVID-19) – ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ป.1 – ป.3 อายุ 5-11 ปี เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนของโรงเรียน ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

10 3 65 1

10 3 65 2

10 3 65 3

10 3 65 4

10 3 65 5

10 3 65 6

 

Rate this item
(0 votes)