TabTopbar

11/3/65 นักเรียน ป.6 อายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

14 มี.ค. 2565
83 times

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 11.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกหญิง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ประสานอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค (COVID-19) – ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ป.6 อายุ 5-11 ปี เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนของโรงเรียน

11 3 65 1

11 3 65 2

11 3 65 3

11 3 65 4

Rate this item
(0 votes)