TabTopbar

30/3/65 "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565

31 มี.ค. 2565
120 times

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 14.00 น.) ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ และมิสปิลันญา วงศ์บุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จำนวน 24 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนและครูฝึกซ้อมที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนแบบวิถีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ONLINE ระดับชาติ) ได้รับเกียรติจาก นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้มอบรางวัลให้กับคณะครู ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ

30 3 65 1

30 3 65 2

30 3 65 3

30 3 65 4

30 3 65 5

Rate this item
(0 votes)