TabTopbar

1/4/65 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET)

01 เม.ย. 2565
114 times

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 (เวลา 13.20 น.) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบกอบด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น ๓ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

1 4 65 1

1 4 65 2

1 4 65 3

1 4 65 4

Rate this item
(0 votes)