TabTopbar

7/4/65 มอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6/2564

08 เม.ย. 2565
139 times

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 (เวลา 08.30 น.) คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารแสดงผลการจบช่วงชั้น และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

7 4 65 1

7 4 65 2

7 4 65 3

7 4 65 4

7 4 65 5

Rate this item
(0 votes)