TabTopbar

20/4/65 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ให้กับหัวหน้าสายรถร่วม

25 เม.ย. 2565
60 times

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พร้อมกับฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ให้กับหัวหน้าสายรถร่วมบริการรับ - ส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ใช้บริการรถรับ - ส่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 4 65 1

20 4 65 2

20 4 65 3

Rate this item
(0 votes)