TabTopbar

23/4/65 การสัมมนาหัวหน้างาน

25 เม.ย. 2565
62 times

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00-16.00 น.) ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัดการสัมมนาหัวหน้างานเพื่อนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในภาคเรียนที่ 2/2564 สรุปงานปีการศึกษา 2564 และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมนักบุญเปโตร (ข้างหอโต)

23 4 65 1

23 4 65 2

23 4 65 3

23 4 65 4

23 4 65 5

23 4 65 6

23 4 65 7

23 4 65 8

 

Rate this item
(0 votes)