TabTopbar

23/4/65 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

25 เม.ย. 2565
69 times

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 (เวลา 08.30 - 12.00 น.) มาสเตอร์อังกูร จันทร์ชาวนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกชาย และทีมงานฝ่ายกิจการนักเรียน เรียนเชิญคุณพ่อธนายุทธ ผลาผล วจนพิธีกรรมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครู – เจ้าหน้าที่ เรื่อง การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

โดยทีมวิทยากรจาก ศูนย์บริการรถพยาบาลสยาม
ณ ห้องประชุมบ้านสวนยอแซฟ
 
23 4 65 1
23 4 65 2
23 4 65 3
23 4 65 4
23 4 65 5
23 4 65 6
Rate this item
(0 votes)