Print this page

6/5/65 นักเรียน ป.1-ป.3 ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

09 พ.ค. 2565
235 times

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 11.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกหญิง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ประสานอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค (COVID-19) – ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ป.1 ป.2 และ ป.3/8-10 อายุ 5-11 ปี เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนของโรงเรียน ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

6 6 65 1

6 6 65 2

6 6 65 3

6 6 65 4

Rate this item
(0 votes)

Latest from