TabTopbar

7/5/65 Drive Thru รับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน 2565

09 พ.ค. 2565
62 times

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 08.30 – 15.00 น.) คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครอง ที่มารับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา แผนกชาย แผนการเรียน Joseph Gifted และแผนการเรียน English Programme วิธีการส่งมอบเอกสารรูปแบบ Drive Thru เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7 5 65 1

7 5 65 2

7 5 65 3

7 5 65 4

7 5 65 5

7 5 65 6

Rate this item
(0 votes)