TabTopbar

10-11/5/65 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมและโค้ดดิ้ง HUSKYLENS

12 พ.ค. 2565
99 times

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 (เวลา 08.30 - 16.00 น.) มิสศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นำนายศุภกฤต ปรุงสำราญกิจ ม.4/2 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมและโค้ดดิ้ง HUSKYLENS วิทยากร นายรัฐธนินท์ กิตติศรีพงศ์ ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและโค้ดดิ้ง

10 5 65 1

10 5 65 2

10 5 65 3

10 5 65 4

10 5 65 5

10 5 65 6

Rate this item
(0 votes)