TabTopbar

23/5/65 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565

24 พ.ค. 2565
42 times

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ร่วมแสดงความยินดีกับ ร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จำนวน 24 ท่าน เข้ารับเกียรติบัตร "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้รับเกียรติจาก นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้มอบรางวัลให้กับคณะครู ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ

23 5 65 1

23 5 65 2

Rate this item
(0 votes)