TabTopbar

23-25/5/65 ตรวจสุขภาพนักเรียน

24 พ.ค. 2565
260 times

วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มาอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมทางเชื่อม ชั้น 3 อาคารนักบุญยอห์นที่ 23

23 25 5 65 1

23 25 5 65 2

23 25 5 65 3

23 25 5 65 4

23 25 5 65 5

23 25 5 65 6

Rate this item
(0 votes)