TabTopbar

26/5/65 ประชุมหัวหน้าสายรถร่วมบริการรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

27 พ.ค. 2565
98 times

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พร้อมกับฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประชุมหัวหน้าสายรถร่วมบริการรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เรื่อง การจัดนักเรียนขึ้นรถในแต่ละสาย พร้อมมาตรการความปลอดภัย เพื่อดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ด้วยความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ใช้บริการรถรับ - ส่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วครอบครัวยอแซฟของเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสันตะมารี

26 5 65 1

26 5 65 2

26 5 65 3

26 5 65 4

26 5 65 5

26 5 65 6

 

Rate this item
(0 votes)