TabTopbar

16/6/65 รางวัลผู้ที่ไม่สาย ไม่ขาด ไม่ลา

20 มิ.ย. 2565
36 times
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ รับรางวัลผู้ที่ไม่สาย ไม่ขาด ไม่ลา ในการมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 26 ท่าน ดังนี้
?ระดับมัธยมศึกษา มอบโดย คุณพ่อวิทยา ลัดลอย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและอธิการสามเณราลัยนักบุญนอแซฟ
?ระดับประถมศึกษา มอบโดย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกชาย
 
16 6 65 1
 
16 6 65 2
 
16 6 65 3
 
16 6 65 4
 
16 6 65 5
 
16 6 65 6
 
16 6 65 7
 
16 6 65 8
 
16 6 65 9
 
16 6 65 10
 
16 6 65 11
 
16 6 65 12
 
16 6 65 13
 
16 6 65 14
 
16 6 65 15
 
16 6 65 16
 
16 6 65 17
 
16 6 65 18
 
16 6 65 19
 
16 6 65 20
 
16 6 65 21
 
16 6 65 22
Rate this item
(0 votes)