Print this page

23/6/65 ครูอินโดนีเซียเยี่ยมชมการเรียนการสอน

24 มิ.ย. 2565
79 times

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ครูอินโดนีเซียเยี่ยมชมการเข้าแถวและการอบรมตอนเช้าของสามเณรโดยศูนย์ภาษาอังกฤษให้การต้อนรับ และการเยี่ยมชมการเรียนการสอนฝั่งชายโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการครูปิลันญา วงศ์บุญ นำเสนอวิชาที่เข้าเยี่ยมชมในรายวิชาต่างๆ พิธีมอบธงที่ NELC / Coding & Robotics Centre / ชีววิทยา / คณิตศาสตร์ / ดนตรีไทยและดนตรีสากล / ร้องเพลงประสานเสียง / เคมี / พลศึกษา / ศิลปะ

23 6 65 1

23 6 65 2

23 6 65 3

23 6 65 4

23 6 65 5

23 6 65 6

23 6 65 7

23 6 65 8

23 6 65 9

23 6 65 10

23 6 65 11

Rate this item
(0 votes)

Latest from