TabTopbar

29/6/65 ประชุมกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของปีการศึกษา 2565

29 มิ.ย. 2565
63 times

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (เวลา 08.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ / หัวหน้าการศึกษา เขต 5 คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง รองผู้อำนวยโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกหญิง) และหัวหน้างานจิตตาภิบาลเขต 5 ร่วมประชุมกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2

29 6 65 1

29 6 65 2

29 6 65 3

29 6 65 4

29 6 65 5

29 6 65 6

Rate this item
(0 votes)