TabTopbar

30/6/65 ประชุมประจำเดือนมิถุนายนกับหัวหน้าสายรถร่วมบริการรับ-ส่งนักเรียน

01 ก.ค. 2565
128 times

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พร้อมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อปรึกษาหารือกับหัวหน้าสายรถร่วมบริการรับ-ส่งนักเรียน เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการบริการรับ-ส่งนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสันตะมารี

30 6 65 1

30 6 65 2

30 6 65 3

Rate this item
(0 votes)