TabTopbar

1/7/65 พิธี “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565

01 ก.ค. 2565
94 times

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณพ่อสุขาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี หลังจากเสร็จพิธี ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ณ ลานอเนกประสงค์อาคารนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

30 6 65 1

30 6 65 2

30 6 65 3

30 6 65 4

30 6 65 5

30 6 65 6

30 6 65 7

30 6 65 8

30 6 65 9

30 6 65 10

Rate this item
(0 votes)