TabTopbar

1/7/65 สัมมนา เรื่อง “การอภิบาลเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวไปด้วยกันในยุคหลังโควิด - 19”

06 ก.ค. 2565
63 times

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 – 15.00 น.) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งคุณครูแผนกจิตตาภิบาล เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การอภิบาลเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวไปด้วยกันในยุคหลังโควิด - 19” นอกจากนี้มีกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้องจิตตาภิบาล / Past Present Perfect - Workshop ก้าวไปด้วยใจ / นำเสนอ Final Statement / และพิธีมิสซา ปิดการอบรม และรับเกียรติบัตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน นครปฐม

1 7 65 1

1 7 65 2

1 7 65 3

1 7 65 4

1 7 65 5

1 7 65 6

Rate this item
(0 votes)