TabTopbar

27/7/65 ละครเวทีวรรณคดีสัญจร ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

02 ส.ค. 2565
50 times
? วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ คณะละครวรรณคดีมรดกใหม่ จัดละครเวทีวรรณคดีสัญจร ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทยใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เพื่อธำรงภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น นิทรรศการความเป็นมา ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ การตอบคำถาม
? ในโอกาสนี้ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกชาย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
? นอกจากนี้มีการแสดงละครในวรรณคดีไทย จากคณะการแสดง ”ละครมรดกใหม่” แบ่งเป็น 3 รอบการเข้าชมดังนี้
⭐️ รอบที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
⭐️ รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
⭐️ รอบที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ถวายฎีกา
ณ ห้องประชุมบ้านสวนยอแซฟ
 
27 7 65 1
 
27 7 65 2
 
27 7 65 3
 
27 7 65 4
 
27 7 65 5
 
27 7 65 6
 
27 7 65 7
 
27 7 65 8
Rate this item
(0 votes)