TabTopbar

30/7/65 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รถตู้โรงเรียน และจุดสัมผัสต่างๆ

02 ส.ค. 2565
192 times

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เตรียมความพร้อมและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการช่วยกันดูแล ป้องกัน รักษาสุขอนามัย โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รถตู้โรงเรียน และจุดสัมผัสต่างๆ ฉีดยาฆ่ายุง พร้อมพนักงาน ที่มาช่วยทำความสะอาดพื้นผิวที่อาคารฟรังซิสเซเวียร์ อาคารยอแซฟ หอพักโต ห้องประชุม บ้านสวนยอแซฟ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วครอบครัวยอแซฟของเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

30 7 65 1

30 7 65 2

30 7 65 3

30 7 65 4

Rate this item
(0 votes)