Print this page

4/8/65 การประชุมกับคณะครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

05 ส.ค. 2565
65 times
? วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 13.00 น.) ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ เปิดการประชุมกับคณะครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ งานแผนงานและนโยบาย งานประกันคุณภาพภายใน งานประเมินคุณภาพภายนอก งานรายงานประจำปี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และปฏิทินดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้
? ประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก
? เตรียมรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
? กรอกคะแนนประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนในระบบ MIS
? เตรียมแผนการจัดทำวารสารซ่อนกลิ่น 2565
? การดำเนินรายการ JS ON AIR นักศึกษาพูดรายการแทนนักเรียน 1 สัปดาห์ (ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด)
 
4 8 65 1
 
4 8 65 2
 
4 8 65 3
 
4 865 4
Rate this item
(0 votes)

Latest from