Print this page

4/8/65 เคลือบฟลูออไรด์/ฉีดวัคซีน นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6

05 ส.ค. 2565
58 times

? วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ร่วมกับ แผนกพยาบาลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มาให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 (แผนกชาย) / ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เข็มที่ 1 และฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A เข็มที่ 1 นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 (แผนกชาย) ที่แจ้งความจำนง ณ โถงชั้นล่างและห้องประชุมหน้าลิฟท์ อาคารยอห์น 23

4 8 65 1

4 8 65 2

4 8 65 3

4 8 65 4

4 8 65 5

4 8 65 6

Rate this item
(0 votes)

Latest from