TabTopbar

4/8/65 เบ๊น+โบ๊ท Show

05 ส.ค. 2565
515 times

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (13.00 น.) บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการ เบ๊น+โบ๊ท Show ทางไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการเข้าเยี่ยมโรงเรียน “เบ๊น โบ๊ท” โดยผ่านตัวการ์ตูน (Mascot) เบ๊น+โบ๊ท ป๊อก จากละครหุ่นสื่อการสอนตอนพิเศษ เรื่อง รู้ไว้ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค นะเด็กๆ เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักระมัดระวังตัวเอง ให้ห่างไกลจากเชื้อโรค โดยการดูแลสุขภาพร่างกายทานอาหารที่สะอาดและสุกใหม่ ไม่ใช้มือหยิบอาหารเข้าปาก และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ตามคำขวัญ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ” พร้อมทั้งนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้นักเรียน ปลอดโรค ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 (เวลา 13.00 น.) และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 (เวลา 14.00 น.) ณ ห้องประชุมบ้านสวนยอแซฟ

4 8 65 1

4 8 65 2

4 8 65 3

4 8 65 4

Rate this item
(0 votes)