Print this page

4/8/65 กิจกรรมภาษาน่ารู้ ระดับชั้นอนุบาล

05 ส.ค. 2565
56 times

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 วันนี้เด็กๆ ห้องอนุบาล 3/4 นำเสนอ กิจกรรมภาษาน่ารู้ ในเรื่อง"ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง" เป็นคุณธรรมสำคัญสำหรับเด็กๆ ขอปรบมือรัวๆให้กับเด็กๆผู้เป็นตัวแทนนำเสนอเก่งมากๆเลยค่ะ❤️❤️❤️❤️

LINE ALBUM กจกรรมภาษานาร 4 08 65 ๒๒๐๘๐๕ 0

LINE ALBUM กจกรรมภาษานาร 4 08 65 ๒๒๐๘๐๕ 1

LINE ALBUM กจกรรมภาษานาร 4 08 65 ๒๒๐๘๐๕ 2

LINE ALBUM กจกรรมภาษานาร 4 08 65 ๒๒๐๘๐๕ 3

LINE ALBUM กจกรรมภาษานาร 4 08 65 ๒๒๐๘๐๕ 4

Rate this item
(0 votes)

Latest from