TabTopbar

5/8/65 เคลือบฟลูออไรด์/วัคซีนอีสุกอีใส แผนก E.P.

08 ส.ค. 2565
96 times

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ร่วมกับ แผนกพยาบาลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มาให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 (แผนก English Programme) / ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เข็มที่ 1 และฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A เข็มที่ 1 นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 (แผนก English Programme) ที่แจ้งความจำนง ณ ลานกิจกรรมของแผนก EP.

5 8 65 1

5 8 65 2

5 8 65 3

5 8 65 4

5 8 65 5

Rate this item
(0 votes)