TabTopbar

8/8/65 พิธีกรรมรับศีลอภัยบาป

09 ส.ค. 2565
427 times
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2022 นักเรียนคาทอลิก ร่วมวจนพิธีกรรมรับศีลอภัยบาป ณ วัดน้อยบ้านเณรยอแซฟ โดยมีคุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง เป็นประธานในพิธี
 
8 8 65 1
 
8 8 65 2
 
8 8 65 3
 
8 8 65 4
Rate this item
(0 votes)