TabTopbar

10/8/65 การทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน (NVR )

11 ส.ค. 2565
422 times

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดการทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน (NVR ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (NVRS) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

10 8 65 1

10 8 65 2

10 8 65 3

10 8 65 4

10 8 65 5

10 8 65 6

10 8 65 7

10 8 65 8

Rate this item
(0 votes)