TabTopbar

11/8/65 Nittayo's Prize 2021 รอบที่2

11 ส.ค. 2565
194 times

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 13.00 น.) พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี NITTAYO’S PRIZE 2021 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) มอบโดย คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา / คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา / คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง พร้อมทั้งให้โอวาท และถ่ายภาพหมู่รวมกันหลังจบพิธี ณ หอประชุมนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

11 8 65 1

11 8 65 2

11 8 65 3

11 8 65 4

11 8 65 5

Rate this item
(0 votes)