TabTopbar

15/8/65 กิจกรรม English Days ระดับอนุบาล

15 ส.ค. 2565
42 times

"กิจกรรม English Days" วันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่อง “ NUMBERS ” เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมพบกับกิจกรรม English Days ทุกเช้าวันจันทร์นะคะ

LINE ALBUM 150865 กจกรรม English days ๒๒๐๘๑๕ 0

LINE ALBUM 150865 กจกรรม English days ๒๒๐๘๑๕ 1

LINE ALBUM 150865 กจกรรม English days ๒๒๐๘๑๕ 2

LINE ALBUM 150865 กจกรรม English days ๒๒๐๘๑๕ 3

LINE ALBUM 150865 กจกรรม English days ๒๒๐๘๑๕ 4

LINE ALBUM 150865 กจกรรม English days ๒๒๐๘๑๕ 5

LINE ALBUM 150865 กจกรรม English days ๒๒๐๘๑๕ 6

LINE ALBUM 150865 กจกรรม English days ๒๒๐๘๑๕ 7

 

Rate this item
(0 votes)