TabTopbar

13/8/65 พ่นยาฆ่าเชื้อ

15 ส.ค. 2565
57 times

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เตรียมความพร้อมและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการช่วยกันดูแล ป้องกัน รักษาสุขอนามัย โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รถตู้โรงเรียน และจุดสัมผัสต่างๆ ฉีดยาฆ่ายุง พร้อมพนักงาน ที่มาช่วยทำความสะอาดพื้นผิวที่อาคารฟรังซิสเซเวียร์ อาคารยอแซฟ หอพักโต ห้องประชุม บ้านสวนยอแซฟ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วครอบครัวยอแซฟของเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

13 8 65 1

13 8 65 2

13 8 65 3

13 8 65 4

Rate this item
(0 votes)