TabTopbar

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปีการศึกษา 2559

19 ส.ค. 2559
2117 times

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แผนกพยาบาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปีการศึกษา 2559 ให้กับครู และนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารฟรังซิส

01

02

03

04

05

06

07

 

Rate this item
(0 votes)