TabTopbar

20/9/65 ร่วมลงนามข้อตกลงจัดตั้งศูนย์เครือข่ายทดสอบการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)

22 ก.ย. 2565
476 times

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการ ร่วมลงนามข้อตกลงจัดตั้งศูนย์เครือข่ายทดสอบการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และการสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) กับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ผ่านทางระบบ Zoom

20 9 65 1

20 9 65 2

20 9 65 3

20 9 65 4

Rate this item
(0 votes)