TabTopbar

22/9/65 การประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2565-2567

23 ก.ย. 2565
434 times
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 คุณพ่อวิทยา ลัดลอย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565 วาระการประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2565-2567 / การพิจารณาเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2565 / ค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 
22 9 65 1
 
22 9 65 2
 
22 9 65 3
 
22 9 65 4
Rate this item
(0 votes)