TabTopbar

22/9/65 การประชุมวางแผนเพื่อเตรียมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

26 ก.ย. 2565
422 times
? วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 (เวลา 16.00 น.) มาสเตอร์อังกรู จันทร์ชาวนา และมิสสุขุมาลย์ สงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการประชุม วางแผน เพื่อเตรียมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ดังนี้
?? วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 “Day Camp” ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
?? วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2565 ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
?? วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี
 
22 9 65 1
 
22 9 65 2
 
22 9 65 3
 
22 9 65 4
 
 
Rate this item
(0 votes)