TabTopbar

18/9/65 อบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและกาษาคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี

27 ก.ย. 2565
631 times

วันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 มิสศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ และมิสปริญญา พรอนันต์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและกาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

18 9 65 1

18 9 65 2

18 9 65 3

Rate this item
(0 votes)