TabTopbar

27/9/65 การประชุมเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้งก่อนการดูแลนักเรียนในการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

28 ก.ย. 2565
848 times

? วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 (เวลา 16.00 น.) มิสเนตรดาว โจมแพง หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 (แผนกชาย) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการประชุม คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ ห้องประชุมหน้าลิฟต์ อาคารยอห์นที่ 23 เพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้งก่อนการดูแลนักเรียนในการเข้าค่าย ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม

27 9 65 1

27 9 65 2

27 9 65 3

27 9 65 4

Rate this item
(2 votes)