TabTopbar

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

23 ส.ค. 2559
18178 times

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกสามัญชาย, แผนกสามัญหญิง, และแผนก English Programme โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล พร้อมด้วย บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิริ และบาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม "SCIENCE DAY 2016" และ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559" เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน และปลูกฝัง เสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นแนวทางในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมแก่นักเรียน สมกับคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 คือ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ทั้งนี้ มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกแผนก ได้ร่วมสนุก ดังนี้ การแสดงแฟชั่นโชว์ประกวดชุดรีไซเคิลจากขยะเหลือใช้, นิทรรศการให้ความรู้-จัดแสดงผลงานของนักเรียนในการประกวดทักษะด้านต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์, การแสดง Science Show และ บู๊ทให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เช่น การทำภูเขาไฟจำลอง เป็นต้น, นิทรรศการเปิดโลกปิโตรเลียม ให้ความรู้เรื่องก๊าซ-พลังงานธรรมชาติ จาก ปตท. และยังมีผจญภัยไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นจุดที่นักเรียนชื่นชอบ และให้ความสนใจเป็นพิเศษ ด้านหน้าเป็นบริเวณบ่อขุดไดโนเสาร์ ให้นักเรียนทดลองเป็นนักธรณีวิทยา ขุดซากไดโนเสาร์ ถัดมาเป็นมัมมี่จำลอง ภายในเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนยุคเมื่อ 65 ล้านปีก่อน แบ่งเป็นฐานต่างๆ ดังนี้ ไดโนเสาร์ สูง 3.5 เมตร, ภูเขาไประเบิดจำลอง และมีแผ่นดินไหวสมจริง, จากนั้นมีด่านสะพานเชือกข้ามไดโนเสาร์สายพันธุ์จระเข้ยักษ์ อยู่ด้านล่างอีกด้วย

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Rate this item
(0 votes)