TabTopbar

23/11/65 สานสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

23 พ.ย. 2565
39 times
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 12.45 – 16.45 น.) สานสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *พิธีบายศรี.....ถักทอฝันแห่งรัก" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทางเชื่อม อาคารยอห์นที่ 23
♦️ มิสเมทินี สุพรรณพยัคฆ์ พิธีกรกล่าวต้อนรับ / ชี้แจงวัตถุประสงค์
♦️ มิสปิลันญา วงศ์บุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ แผนการเรียนในระดับชั้น ม. 4 / การคิดค่า GPAX
♦️ ตัวแทนนักเรียน ม. 6 กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
♦️ กิจกรรมแสดงศักยภาพของนักเรียน ห้อง 1/2
♦️ มิสพัสตราภรณ์ เหมเกียรติจิรกุล งานแนะแนว ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ผลการทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน มศว. / การเลือกสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่น่าสนใจ /
♦️ กิจกรรมแสดงศักยภาพของนักเรียน ห้อง 3/4/5
♦️ แนวปฏิบัติและการเตรียมตัวเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โดยมี ตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 ม.อิชยา + ม.ชวรินทร นักเรียน ม. 4/3 ม.4/6)
♦️ กิจกรรมแสดงศักยภาพของนักเรียน ห้อง 6/7
 
22 11 65 1
 
22 11 65 2
 
22 11 65 3
 
22 11 65 4
Rate this item
(0 votes)