TabTopbar

23/11/65 คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนนั่งสมาธิก่อนเริ่มการเรียนการสอน

23 พ.ย. 2565
50 times

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนนั่งสมาธิก่อนเริ่มการเรียนการสอน

?? “การหมั่นทำสมาธิ" ย่อมช่วยเสริมสร้างทั้งความจำดี ช่วยกระตุ้นให้เกิดสมาธิ ทำให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการเรียน การฝึกสมาธิในวัยเด็กไม่ใช่การฝึกเพื่อให้ได้สมาธิในระดับลึก แต่หมายถึงการฝึกเพื่อให้ได้สมาธิในระดับต้นถึงระดับกลาง ร่วมกับการมีสติสัมปชัญญะ (ความรู้ตัว)
? ณ หน้าอาคารสันตะมารี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
 
23 11 65 1
 
23 11 65 2
 
23 11 65 3
 
23 11 65 4
Rate this item
(0 votes)