TabTopbar

6/12/65 โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม

08 ธ.ค. 2565
79 times
? วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 - 15.40 น.) ฝ่ายจิตตาภิบาล ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดโครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยมี บาทหลวง กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ภาวนาเปิดโครงการ และให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์ประจำสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มศว. อบรมหัวข้อ "สร้างสรรค์ เสียสละ สามัคคี และกิจกรรมลูกถาม – พ่อตอบ จากนั้นภาวนาปิดการอบรม
? ณ ห้องประชุมบ้านสวนยอแซฟ
 
6 12 65 1
 
6 12 65 2
 
6 12 65 3
 
6 12 65 4
Rate this item
(0 votes)