TabTopbar

9/12/65 โอกาสเสกถ้ำพระกุมาร

09 ธ.ค. 2565
210 times
? วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 - 08.30 น.) คุณพ่อวิทยา ลัดลอย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ให้เกียรติเป็นประธาน ในโอกาสเสกถ้ำพระกุมาร เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ได้รับพระพรจากพระกุมารเยซู เนื่องในโอกาสวันพระคริสตสมภพ
? ณ บริเวณหน้าอาคารสันตะมารี
 
9 12 65 1
 
9 12 65 2
 
9 12 65 3
 
9 12 65 4
 
9 12 65 5
 
9 12 65 6
Rate this item
(0 votes)