TabTopbar

9/12/65 ประชุมหัวหน้าสายรถร่วมบริการรับ - ส่งนักเรียน

13 ธ.ค. 2565
125 times
? วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 13.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พร้อมกับคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียน ประชุมหัวหน้าสายรถร่วมบริการรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้แก่รถรับ - ส่งนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา และถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเกิดความอุ่นใจในการเดินทางของบุตรหลาน สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ รวมถึงการตรวจตราเด็กให้ลงจากรถไม่ทิ้งเด็กไว้บนรถตามลำพัง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนในการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน
? ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี
 
9 12 65 1
 
9 12 65 2
 
9 12 65 3
 
9 12 65 4
Rate this item
(0 votes)