TabTopbar

25/1/66 ภาพบรรยากาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

25 ม.ค. 2566
354 times
? ภาพบรรยากาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
? ผลัดที่ 10 วันที่ 21 – 25 มกราคม 2566
? ณ ค่ายเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
 
25 1 66 1
 
25 1 66 2
 
25 1 66 3
 
25 1 66 4
 
25 1 66 5
 
25 1 66 6
Rate this item
(0 votes)