TabTopbar

25/1/66 รายการครบรสโชว์มาทำ Scoop พิเศษ สัมภาษณ์ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา

26 ม.ค. 2566
447 times

? วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 รายการครบรสโชว์มาทำ Scoop พิเศษ สัมภาษณ์ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และเก็บภาพบรรยากาศการมอบ เกียรติบัตรแสดงความยินดีกับทางโรงเรียน ที่เด็กชายอติวัณณ์ คงสงค์ ชัว (น้องอัสติน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับการคัดเลือกรับตำแหน่ง Ambassador เด็กชายทูตวัฒนธรรมแห่งสยามปีที่ 11 พร้อมเดินทางไปประกวดระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ? ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

25 1 66 1

25 1 66 2

25 1 66 3

25 1 66 4

Rate this item
(0 votes)