TabTopbar

27/1/66 ร่วมงาน “วันคนพิการสากล จ.นครปฐม”

30 ม.ค. 2566
77 times

? วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 มิสวิริยา อินพาเพียร และมิสศิริพร คงสกุลถาวร เป็นตัวแทนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าร่วมงาน “วันคนพิการสากล จ.นครปฐม” เพื่อรับเกียรติบัตรของ กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครปฐม ในฐานะที่โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ “ได้สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2565" ? ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชยชัย แสงอินทร์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ

27 1 66 1

Rate this item
(0 votes)