TabTopbar

โครงการ Math Brain School ปีการศึกษา 2559

29 ก.ย. 2559
2178 times

วันจันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559 คุณธิตินาจ ลีลาองอาจ (อาจารย์พี่เจ็ง) ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา (Bright Up Center By P'Jeng) ให้เกียรติพบปะ แนะแนวการศึกษาในโครงการ Math Brain School Program 2016 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยภายในงานประกอบด้วยการแนะแนววิชาคณิตศาสตร์ และบู๊ทกิจกรรมคณิตศาสตร์มากมาย เพื่อให้นักเรียนนักเรียนเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ และสามารถนำ วิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหา จากการกิจกรรมแนะแนวนี้ไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม หอพักนักเรียนประจำ ระดับมัธยมศึกษา (หอพักโต) และโรงยิม แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

Rate this item
(0 votes)