TabTopbar

บรรยากาศงานมุฑิตาผู้เกษียณอายุราชการ ปีพุทธศักราช 2559

10 ต.ค. 2559
1932 times

 
   วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
จัดงานแสดงมุฑิตาแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 "ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ"

 
  โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวีพล แพเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้เกษียณจากโรงเรียนในสังกัดฯ
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2559 มีผู้เกษียณจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 5 ท่าน ดังนี้


- มิสวันเพ็ญ พ่วงสมจิตต์
- มิสชญานิษฐ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
- มิสศรีสมร ประเสริฐศรี
- มาสเตอร์วัสริน ประเสริฐศรี
- มิสกัญญาลักษณ์ อภิรักษ์ธาธาร

   ภายในงานมีการจัดเลี้ยง พบปะ พูดคุย
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

01

02

03

04

05

06

____________________________________________________________________________________________________________________
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : JSFacebook

Rate this item
(0 votes)