TabTopbar

2/3/66 อำลาและขอบคุณ ให้กับนักเรียนที่ช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รายการ JS ON AIR

10 มี.ค. 2566
84 times

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มอบคุกกี้ธัญพืช เพื่ออำลาและขอบคุณ ให้กับนักเรียนที่ช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รายการ JS ON AIR หลังจากนั้นถ่ายภาพ และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน ณ โรงอาหารจอห์นปอลที่ 2

2 3 66 1

2 3 66 2

2 3 66 3

2 3 66 4

Rate this item
(0 votes)